Informatie van A tot Z over een verhuis
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Verhuis verzekerenVerhuizen is vaak een zeer hachelijke onderneming. Daadwerkelijk alle inboedel moet namelijk worden verhuisd naar een nieuw adres. Dit geldt dus niet alleen voor gewone onderdelen van je inboedel, maar ook voor zeer waardevolle stukken. Omwille van deze reden is het niet meer dan normaal dat veel mensen zich vragen stellen bij het mogelijk ingedekt zijn van hun inboedel bij schade tijdens een verhuis. Wij gaan hier in dit artikel alvast graag even uitgebreid voor jou op in.

Dekt de eigen verzekering schade bij verhuis in?

De belangrijkste vraag die mensen zich in eerste instantie stellen is uiteraard of er een eigen verzekering is die schade bij een verhuis indekt of niet. Er wordt dan vooral gekeken in de richting van de inboedelverzekering. Deze verzekering dekt zoals de naam reeds laat vermoeden de inboedel in, maar dan wel uitsluitend wanneer deze zich op het in de polis vermelde adres bevindt. Wanneer de inboedel in kwestie wordt verhuisd is het met andere woorden mogelijk dat er afwijkende voorwaarden van kracht worden.

In de praktijk betekent dit dat er bij mogelijke schade aan de inboedel tijdens een verhuis geen of slechts een beperkte tussenkomst wordt geboden door je verzekeraar. De schadevergoeding die je in deze situatie ontvangt zal dan ook nooit optimaal zijn. Let wel, in bepaalde gevallen is er in je inboedelverzekering een speciale clausule terug te vinden die dekking biedt bij schade als gevolg van een ongeval met een vervoersmiddel. Het betreft hier evenwel uitsluitend schade die wordt veroorzaakt door een eventuele verhuiswagen.

Let tot slot ook op met de dekking van de inboedel die je tijdelijk onderbrengt in een opslagruimte. Deze wordt niet standaard ingedekt door je standaard inboedelverzekering waardoor het afsluiten van een extra polis veelal onvermijdelijk is.

Ingedekt door verhuisbedrijf of niet?

Wanneer je er voor hebt gekozen om de verhuis uit te besteden aan een professioneel verhuisbedrijf zal deze doorgaans over een speciale verzekering beschikken. Met andere woorden, wanneer er tijdens het uitvoeren van de verhuis schade wordt toegebracht aan bepaalde inboedel zal het verhuisbedrijf deze schade via diens verzekering kunnen vergoeden. Je moet er alleen rekening mee houden dat de vergoeding die je ontvangt doorgaans wordt gebaseerd op de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. De dekking die wordt voorzien door het verhuisbedrijf beperkt zich niet alleen tot het transport van je inboedel, maar heeft eveneens betrekking tot bijvoorbeeld het terug in elkaar zetten van meubelen. Let wel, bij sommige verhuisbedrijven wordt deze dekking niet standaard voorzien. Het is dan ook altijd zeer belangrijk om hier nadrukkelijk naar te vragen.

Na de verhuizing

Wellicht heb je last van vocht? Schakel dan een vochtbestrijder in.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?