Informatie van A tot Z over een verhuis
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Wanneer je gaat verhuizen zal je uiteraard steeds opgezadeld worden met een aantal kosten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van speciale verhuisdozen, het transport dat moet worden geregeld, de werkuren van de verhuizers en ga zo maar door. Al deze verschillende kosten kunnen behoorlijk hoog oplopen waardoor het interessant kan zijn om te weten welke bedragen aftrekbaar zijn en welke niet. Wat dat betreft wordt er een structureel onderscheid gemaakt tussen:

 • Het aftrekbaar zijn van verhuiskosten voor een onderneming
 • De aftrekbaarheid van verhuiskosten voor een particulier

Inhoud

Kosten aftrekbaar voor een particulier?

In principe kunnen kosten die voor een verhuizing door een particulier worden gemaakt niet worden afgetrokken. Indien de verhuizing noodzakelijk is voor het starten op een nieuwe job kan je nieuwe werkgever uiteraard wel een bepaalde tegemoetkoming voorzien. Vroeger was het zo dat de verhuiskosten aftrekbaar was onder het kopje ‘beroepskosten’. Deze aftrekpost is echter niet meer van toepassing. Je kunt wel op een andere manier de kosten aftrekbaar maken. Je kunt namelijk een lening aanvragen en de verhuizing (en allerlei roerende zaken) financieren met het geleende geld. De lening kun je vervolgens in mindering brengen op jouw vermogen in box 3 van jouw inkomstenbelasting. De drempel hierbij is dat 2900,- euro zonder partner en 5800 euro met fiscale partner. Op deze manier kun je indirect besparen op je verhuiskosten via de belasting.
*LET OP: in sommige gevallen heb je recht op een verhuiskostenvergoeding. Maak hier dan ook gebruik van, want je kunt een hoop geld besparen.

Kosten aftrekbaar voor een bedrijfsverhuizing?

In principe gelden de interessantste voorwaarden voor het verhuizen van een onderneming. Wanneer je over een eenmanszaak of over een vennootschap beschikt is het steeds mogelijk om het merendeel van de kosten die een verhuizing met zich meebrengt af te trekken. Indien je overeen eenmanszaak beschikt die op hetzelfde adres als die van je woning is gevestigd kan je tot een derde van de verhuiskosten aftrekken. Kort door de bocht gezegd, heb je negen verhuisdozen en zijn er daarvan drie bestemd voor je onderneming? Dan kan je 30 procent van de kosten aftrekken.

Wat met een niet zelfstandige (werk)ruimte?

Bovenstaande geeft eigenlijk reeds aan dat er in Nederland structureel onderscheid wordt gemaakt tussen de verhuiskosten voor een onderneming en deze die gemaakt worden door een particulier. De kosten die je wat dat betreft moet maken voor de inrichting van een niet zakelijke werkruimte zijn bijvoorbeeld in het geheel niet aftrekbaar. Op dit vlak kan je dan ook nooit rekenen op een (gedeeltelijke) tegemoetkoming vanuit de overheid.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Er worden tijdens het verhuizen steevast verschillende kosten gemaakt. Deze kosten kunnen behoorlijk doorwegen op je financiële situatie en laten zich ook na afloop doorgaans aanzienlijk voelen. Omwille van deze reden is het altijd mooi meegenomen wanneer blijkt dat diverse kosten fiscaal in mindering gebracht kunnen worden. We zetten deze kosten evenals degene die niet aftrekbaar zijn graag even voor jou op een rijtje.
Direct aftrekbare kosten in box 1
In box 1 van je inkomstenbelasting zijn verschillende kosten aftrekbaar. Het gaat hier om:

 • De kosten voor de taxatie van het huis
 • De notariskosten die in rekening worden gebracht voor de hypotheekakte
 • De kosten voor het verkrijgen van de hypotheekgarantie
 • De kosten met betrekking tot de hypotheekakte, doorhaling hypotheek, het registratierecht en het kadaster
 • De afsluitprovisie met een vastgesteld maximum van 1,5 procent
 • De bereidstellingsprovisie en woonlastenverzekering
 • De kosten voor het hypotheekadvies
 • De periodieke betalingen die gebeuren m.b.t. erfpacht, opstal en beklemming

Niet aftrekbare kosten bij niet financiering

Het is inmiddels duidelijk welke kosten er sowieso fiscaal in mindering gebracht kunnen worden, maar hoe staat het met andere kosten? Verschillende kosten kunnen uitsluitend fiscaal in mindering worden gebracht wanneer ze gefinancierd worden. Is dat niet het geval, dan kunnen onderstaande kosten in geen geval in mindering worden gebracht:

 • Makelaarsprovisie, roerende zaken en de koopsom kosten van de koper
 • De kosten voor een mogelijke verbouwing
 • De overdrachts- en omzetbelasting
 • De koopsom vrij op naam
 • Notariskosten m.b.t. de eigendomsakte
 • Bankgarantie en de kosten voor de architect
 • Kosten voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen

Overige niet aftrekbare kosten

Verder zijn er nog verschillende kosten die gewoon in hun geheel niet aftrekbaar zijn. Denk daarbij aan de kosten voor de aflossing van de hypotheek, de rente en kosten van de leningen die niet voor het huis in kwestie worden gebruikt, maar ook de premies van de kapitaalverzekering eigen woning en de rente en lening ten gevolge van een zogenaamde bijlening.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?