Informatie van A tot Z over een verhuis
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Als je binnenkort gaat verhuizen is het verstandig te kijken naar je verzekering(en). Weet je bijvoorbeeld hoe het zit met de verzekering van jouw inboedel? Of hoe de inboedel is verzekerd tijdens de verhuizing? Heb je jouw verzekeringspolis erop nagelezen of heb je laten informeren door een verzekeringsadviseur?

Het is verstandig om dat snel te doen. Je moet ook je verzekeringsmaatschappij van je adreswijziging op de hoogte stellen. Doe je dat niet, dan vervalt je inboedelverzekering na bepaalde tijd. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, maar er zijn uitzonderingen.

Waar je vooraf ook goed naar moet kijken, zijn de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering en -indien je in zee gaat met een verhuisbedrijf- de verzekeringsmogelijkheden tijdens het transport.

De inboedelverzekering

Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan gelden vaak beperktere voorwaarden betreffende de ‘dekking buiten de woning’.

Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met jouw inboedel gebeurt, de polis meestal een beperktere dekking biedt. En dit heeft dan weer consequenties voor de schadevergoeding. Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens een verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade als gevolg van een ongeval met het vervoersmiddel (de verhuisauto).

Maar als de verhuizing of opslag langer duurt dan de periode die in de inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor je verhuist de inboedelpolis na of informeer bij de verzekeraar.

 


Verhuisbedrijf dekt eventuele schade

Als je het verhuizen overlaat aan een professioneel verhuisbedrijf, geldt over het algemeen dat deze de door zijn toedoen ontstane schade moet vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde.

Bijvoorbeeld als het laden of lossen, het in- of uitpakken van de inboedel, het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door jou zelf of door jouw vrienden of familie worden uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur is de verhuizer aansprakelijk. Bron: zie artikel 8:1172 BW (Burgerlijk Wetboek).

Extra verzekering afsluiten

Je kunt ook hiervoor een aparte verzekering afsluiten via de verhuizer. De premie van deze extra verzekering is voor jouw eigen rekening. Mocht je schade lijden, meld dit dan direct bij de verhuizer. Zoals je hieronder ziet kun je ook een woonverzekering afsluiten waarmee je je huis en inboedel verzekert tegen schade door jezelf of door gezinsleden.


Gratis tot 4 offertes in je mailbox?